SUNDHEDS.INFOTILDIG.DK

...Alt Om Sundhed
Sygdomme Behandlere E-Nr Symptomer Links
Vitaminer & Mineraler

Leksikon
Lægens leksikon
Tandlægens Leksikon
Psykiaterens Leksikon
Jordemoderens Leksikon
Sundhedsplejeskens Leksikon
Fysioterapeutens Leksikon
0

Tindingearterie-betændelse

Tindingearterie-betændelse
(Arteritis temporalis)
Af Bente Danneskiold Samsøe,
overlæge, dr.med.
Nogle patienter har en fast, palpabel og smertefuld temporal arterie
Baggrund: Arteritis temporalis er en tilstand med svær hovedpine i tindingeregionen og også ofte nakkehovedpine, hævede, fortykkede og ømme temporalisarterier samt undertiden synsforstyrrelser.

Årsager: Årsagen er ukendt, men muligvis infektiøs betinget. Sandsynligvis er ætiologien multifaktoriel.

Symptomer: Hovedpine, hyppigt akut opstået, er oftest det, der bringer patienten til læge. Hovedpinen er som regel intens i tindingeregionen og nakken. Der er udtalt ømme nakkefæster og øm fortykkelse af arteria temporalis, som føles knudred og pulsløs. Synsforstyrrelser, der kan medføre blindhed, som er utilgængelig for glucocorticosteroid behandling, når den er opstået. Komplikationen blindhed er oftest ensidig. Ved selv mindre øjensymptomer bør patienten ses af øjenlæge, og der bør suppleres med en undersøgelse af akut sænkningsreaktion (SR) eller C-Reaktiv Protein (CRP), som næsten altid vil være svært forhøjet. Almentilstanden er ofte påvirket, men uden lokale klager udover hovedpinen og øjensymptomer. En biopsi af temporalis arterien viser karakteristiske mikroskopiske forandringer med kæmpeceller.

Behandlingsmetoder: Akut behandling med glucocorticosteroid behandling i doser af prednisolon på 60-80 mg / dag, givet som tabletter fordelt på tre dagsdoser. Aftrapning hurtigt afhængig af behandlingsresponce målt klinisk og med SR.

Forebyggelse: Så længe årsagen er ukendt er det ikke muligt at sætte ind med forebyggelse. Men det har vist sig, at steroidbehandling forebygger blindhed, såfremt der bliver givet behandling i tide. Såfremt blindheden er opstået akut forebygges blindheden på det andet øje og lyssansen kan bibeholdes.

Forekomst: Opstår så godt som kun efter 50-årsalderen. Arteritis temporalis er hyppiger hos kvinder end mænd. Der er en betydelig overlapning med Polymyalgia reumatica.

Forløb: Forløbet af sygdommen er afhængig af sygdomsaktiviteten og dermed nødvendigheden af steroid dosis og varigheden af denne behandling, som kan være påkrævet i årevis og dermed medføre deraf opståede bivirkninger m.v.
© 2012 - infotildig.dk Opret gratis behandler profil | Information | Kontakt | Sitemap
Informationen på sundheds.infotildig.dk er ment som støtte, og må på ingen måde tages som erstatning
for professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.